Gausdal kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger. Prisen er på kr 10.000,- det følger også et diplom med prisen.

Gausdal kommune står fritt til å velge ut andre kandidater enn de foreslåtte, eller å bestemme at prisen ikke skal deles ut.

Grunngitte forslag på kandidater skal være skriftlig levert til kommunen innen 17. april. 
Sendes til:
Gausdal kommune
Vestringsvg. 8
2651 ØSTRE GAUSDAL

eller

postmottak@gausdal.kommune.no

Foto: Utdeling av Ildsjelprisen i 2022 til  Lions Club Gausdal