Gausdal kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for lokalsamfunnet. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapet eller som gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

Det er femte gang ildsjelprisen deles ut og det er formannskapet i Gausdal som avgjør hvem som får ildsjelprisen, etter innstilling fra en jury og etter at bygdefolket har kommet med sine forslag. Allerede før sommeren ble det bestemt hvem som skulle få den. 

Ildsjelprisen 2023 tildeles Tormod Bjerke for sitt unike engasjement for idretten i Gausdal gjennom mange år, og som har lagt ned en betydelig frivillig innsats for skimiljøet i Follebu. Som mangeårig leder har han vært, og er fortsatt, en krumtapp i Follebu skiklubb. I begrunnelsen for tildelingen av prisen trekkes det fram at Bjerke er et ja-menneske med stor ansvarsfølelse, kunnskapsrik, hardtarbeidende, lavmælt på egne vegne, men verdsatt av svært mange.

Prisvinneren er en viktig ressursperson når det gjelder planlegging og gjennomføring av arrangement, ikke bare i egen klubb, men også naboklubber. I tildelingsåret har han blant annet gjort seg bemerket som sportslig leder for NM og VM i vintertriatlon på Skei, og han skal ha mye av æren for at Gausdal fikk vist seg fram som et solid vertskap for arrangement av høy internasjonal klasse.

Gausdal kommune mener prisvinneren fortjener både ros og anerkjennelse for den frivillige innsatsen han har lagt ned og fortsatt legger ned.

Prisen består av kr. 10.000 og et trykk av Einar Sigstad. Etter prisvinnerens eget ønske er prispengene allerede overført til Follebu skiklubb.