Vaktene står ledige grunnet fravær fra veterinær som var oppsatt på vakten. Gausdal veterinærkontor har stilt krav om en tredobling av vaktgodtgjørelsen for å sette inn vikar på vakta. Dette kravet har ikke kommunene økonomisk ramme for å innfri. Kommunene har prøvd å møte veterinærene gjennom å tilby en mindre økning av vaktgodtgjørelsen for å ta vakant vakt, men tilbudet ble avslått.

Det har ikke lyktes for kommunene å finne annen vikar til å tre inn i vaktene, som dessverre nå står ubesatt. Veterinærvakta er viktig for å opprettholde god dyrevelferd, og er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer. Landbruksnæringa er varslet om situasjonen.

Bakgrunn

Gausdal og Lillehammer kommuner bevilget samme sum som statens veterinærvakttilskudd for å få to vaktordninger for produksjonsdyr og smådyr/hest. Gausdal og Lillehammer kommuner har en gjeldende avtale om veterinærvaktordning for produksjonsdyr med Gausdal veterinærkontor med varighet ut januar 2024.

I avtalen ble 190 000 kr bevilget ekstra for å sikre bakvakt, i perioder der flere enn én veterinær må være tilgjengelig grunnet mange oppdrag. Det ble ikke enighet om å bevilge ytterligere sum for å ta vakante vakter. Det jobbes videre med å finne løsninger for fremtidige situasjoner. Veterinærvakt for smådyr og hest betjenes med daglig døgnvakt fra Stav veterinærsenter, med avtale til februar 2030.