Møt opp på Gausdal kulturhus onsdag 31. mai kl 17:00. Her vil du se løsninger og få veiledning av:

 • Apotek 1
 • Besøksvenn/besøkstjenesten
 • BoligPartner
 • Brannvern
 • Demensforeningen
 • Dignio
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Frisklivssentralen
 • Frivilligsentralen
 • Husbanken
 • Hørselhjelpere
 • LHL
 • Pensjonistforeningen
 • Revmatikerforeningen
 • Røde Kors
 • Småjobbsentralen
 • TaTi treningssenter
 • Velferdsteknologi

Arrangementet er gratis. Velkommen skal du være.