Vi har oppdaget at enkelte har markering for stoppekraner eller andre viktige ting langs grøftekanten. Har du en slik markering er det fint om du kan lage den så stor at vi ser den, eller klipper rundt før vi kommer. Tusen takk for hjelpen.