De rette instanser er informert om saken, og det prioriteres å reparere skaden så fort det lar seg gjøre.
 

La være å oppsøke vassdragene. 

Vannet som renner i vassdragene drar med seg mye av både stort og smått. Det betyr at vannet er uoversiktelig, i tillegg til å være forurenset. Vi anbefaler ikke å bade eller oppholde seg i eller ved vannet, det gjelder både for dyr og mennesker. Dersom du berører flomvannet, anbefaler vi å vaske hendene grundig. Det er også sterk strøm, og grunnen ved og rundt vassdragene kan ha endret seg. Kanter kan lett rase, og det kan være vanskelig å se hvor dypt vannet faktisk er.