Abonnenter er varslet om kokepåbud. Arbeid med å kjøre bassenget i overløp er påstartet. Nye prøve vil bli innsendt når dette er utført. Abonnentene varsles på nytt når vannet er godkjent fra laboratoriet.