Det gikk ut kokepåbud den 20. september etter at det var registrert E-koli og Koliforme bakterier i høydebassenget.