Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Gausdal kommune, samt under "Se også" på høyre side.  I forbindelse med høringen vil det bli avholdt åpent møte på Kommunestyresalen – Gausdal kommune, torsdag 20. august kl 19.00, der planforslaget blir presentert. Eventuelle uttalelser eller merknader til planforslaget må fremsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Landbrukskontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 8. september 2015.