Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2021 er på totalt 556 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2021-2024 er på 186 mill. kroner, hvorav det meste knytter seg til vann- og avløpsinvesteringer.

Videre prosess er følgende: 

  • Formannskapets behandling og innstilling: 18. november 
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i tre uker 
  • Ungdomsrådet: 2. desember 
  • Partssammensatt utvalg: 2. desember 
  • Arbeidsmiljøutvalget: 2. desember  
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 12.november
  • Kommunestyret: 10. desember 

I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre strategiplan og budsjett mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte. Her finner du vår digitale versjon. 

Her finner du dokumentet i PDF-format.

Du finner web-overføring fra presentasjonen til kommunestyret her.