Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2024 er på totalt 740 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2024-2027 er på 341 mill. kroner.

Videre prosess er følgende: 

  • Formannskapets behandling og innstilling: 15. november 
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i tre uker 
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 5. desember - uttalelse
  • Arbeidsmiljøutvalget: 6. desember - uttalelse 
  • Ungdomsrådet: 6. desember - uttalelse
  • Kommunestyret: 10. desember – sluttbehandling og vedtak

I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre strategiplan og budsjett mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte. 

Lenken til det digitale dokumentet vårt finner du her
Last ned PDF versjon av handlings- og økonomiplan 2024-2027