Møtet avholder i kommunestyresalen med møtestart kl. 18.00. Møtet er åpent for publikum og saklisten finner du under fanen Politikk - Møtekalender.