Vakttelefon vann og avløp - bemannet hele døgnet
Tlf. 917 75 692

Andre henvendelser i forbindelse med ekstremværet
Bemannet 10.00 til 14.00
Tlf. 61 22 44 00

Opplever du problemer på privat eiendom, for eksempel vann i kjelleren, ta direkte kontakt med brannvesenet
Tlf. 480 77 059.

Ved fare for liv og helse, kontakt nødnummerne
Brann 110
Politi 112
Helse 113

Ved strømbrudd
Elvia
Tlf.62 12 30 00

Informasjon om veger

Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen har oversikt over hvilke veger som er åpne og stengte.
Denne informasjonen kan du finne på https://www.vegvesen.no/trafikk#
på Twitter: @VTSost, eller ved å ringe 175.

Informasjon om fylkesveger / Innlandet fylkeskommune
https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/

Trenger du noen å snakke med?
I samråd med prosten i Sør-Gudbrandsdal tilbyr Kjørkja i Gausdal krisehjelp og samtale per telefon til innbyggjarane i begge dalføra i Gausdal. Du kan kontakte oss når som helst på døgnet.

Trond Klaape: tlf. 412 13 168
Katrin Wiegmann: tlf. 916 00 287
Randi øyehaug tlf. 410 13 181

Trond Klaape er også kommunens kontaktperson og bidreg med koordinering av den kommunale og lokale innsatsen i øvre del av Vestre Gausdal.


Følg situasjonen og ta forholdsregler
Innbyggerne anbefales å følge værvarslingen på yr.no og varsom.no for kontinuerlige oppdateringer. 

Dette bør du gjøre for å sikre deg og verdiene dine best mulig mot uværet Hans
Les farevarselet for «Ekstremværet Hans»