På Knutepunkt Langsua er det mulig å leie en fleksibel kontorplass i fellesarealet. Det er tre plasser tilgjengelig. At plassen er «fleksibel» betyr at du ikke kan leie din egen, faste plass, men at hvis plassen er ledig når du kommer, så er du velkommen til å sitte ned. Når du blir borte i mer enn to timer eller går for dagen, skal plassen ryddes helt, slik at andre kan bruke plassen.

Det er også et møterom med plass til 9 personer og et spiserom med enkelt kjøkken.

Priser  
Dagsleie      kr 200,00 pr. person
Dagsleie m/møterom  kr 700,00 pr. person
Ukesleie     kr 500,00 pr. person
Ukesleie m/møterom      kr 1.000,00 pr. person
Flex Part, inntil 10 dager i måneden kr 1.600,- pr. person pr. måned
Flex Full, hver dag hele måneden  kr 2.250,- pr. person pr. måned

Klikk her for å registrere deg og betale for dags- og ukesleie 

Klikk her for å registerer deg for månedsleie (Flex Part og Flex Full)    

Knutepunkt Langsua ligger i Vestringsvegen 4, på kommunehuset på Segalstad bru, i enden mot Sport1.

For nærmere spørsmål om kontorfellesskapet, kontakt næringsrådgiver
Line Ramsvik, line@lillehammer.kommune.no, tlf 97 13 23 83.