Helsestasjonen reduserer driften grunnet korona.
De minste barna vil bli prioritert, dvs. de nyfødte og vaksinering på 3 mnd, 5 mnd og 1 år.

Helsestasjon for ungdom, HFU.
HFU har nå ikke åpent for Drop-in avtaler.

Ved spørsmål eller bekymring rundt deg eller barnet ditt, eller dersom du ønsker bestille time på HFU kan du kontakte helsestasjonen på tlf. 908 85 651.

Til deg som kommer til avtalt time:
Dersom du/barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, sår hals, tungpust) vil vi at du tar kontakt på forhånd slik at vi kan vurdere om timen skal utsettes.

Av smittevernhensyn er døra vår nå låst, og du slippes inn til avtalt tid. Vi ønsker ikke mange på venterommet samtidig, og veiing/måling foregår nå inne hos helsesykepleier.

Svangerskapskontroll.
Planlagte svangerskapskontroller går som normalt så sant ikke annen beskjed er gitt. Ring jordmor/helsestasjonen ved usikkerhet om du skal møte på timen (ved forkjølelse, karantene etc). Pr nå er det dessverre ikke mulig for partner å være med svangerskapskontroller.

Ved spørsmål ang fødsel/barsel ligger det til enhver tid oppdatert informasjon på Sykehuset Innlandet sin side https://sykehuset-innlandet.no/informasjon-til-fodende

Ved andre spørsmål ang coronavirus og graviditet finnes det oppdatert informasjon her https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/

Ellers har appen Helseoversikt faglig oppdatert informasjon og helseråd til gravide og småbarnsforeldre. Denne er gratis og kan lastes ned og brukes selv om Gausdal kommune ikke ligger inne i kommuneoversikten https://www.helseoversikt.no/