Dersom disse tidspunktene ikke passer, kan man ta kontakt med legekontoret for å avtale egen tid til vaksine. Personer som har oppsatt time på legekontoret i oktober og november kan få vaksine i forbindelse med dette.

Etter vaksine må alle vente 20 minutter for observasjon.
Vaksinen koster 250 for alle (både de med og uten frikort). Betaling ved kort eller Vipps.
Barn under ni år som skal ha to vaksinedoser betaler bare for den første, vaksinedose to er gratis.

Bakgrunn:
Influensavaksinen er anbefalt for alle personer over 65 år, alle barn og voksne med kroniske sykdommer og gravide i 2. og 3.trimester. Barn mellom 2-18 år kan få vaksinen som nesespray istedenfor sprøyte.

Liste over tilstander hos barn og voksne som gjør at man bør ta vaksine:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Gravide i 2. og 3. trimester (og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko)
 • Barn som er født prematurt bør ta vaksinen årlig fram til fylte 5 år.
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Vaksinen lærer kroppen å forsvare seg mot influensaviruset. Vaksinen gis som én dose med sprøyte. Det tar 1-2 uker før vaksinen begynner å virke. Mange får litt vondt på stikkstedet og det kan bli litt rødt og hovent. Enkelte får feber, vondt i musklene eller føler seg litt syke. Dette forsvinner av seg selv etter 1-2 dager.

Pneumokokkvaksine
Hvis man ønsker pneumokokkvaksine (pneumovax) ta kontakt med din fastlege. Denne vaksinen koster 350 kroner. Denne er anbefalt å ta hvert 5.-6 år for alle over 65 år og for personer under 65 år med enkelte sykdommer som gir nedsatt immunforsvar.

Les mer om influensavaksine hos FHI