Av «Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet», fremgår det at midlene er ment raskt å avhjelpe situasjonen for virksomheter særlig innen reiselivs-, arrangements- og servicenæringene. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Formannskapets behandling finner du her. Det ble vedtatt å ha 1. mai 2021 som søknadsfrist for virksomheter i Gausdal som ønsker midler fra ordningen.

Vi inviterer næringslivet til åpent digitalt morgenmøte om ordningen tirsdag 6. april 2021 kl 8.00-9.00. Link til møtet finner du her.

Virksomheter som har spørsmål om ordningen eller ønsker veiledning for utforming av søknad, er velkommen til å kontakte Dag Vågsnes direkte.

Søknader sendes til postmottak@gausdal.kommune.no senest 1. mai. Søknaden skal merkes "Koronamidler 2021".

Presentasjon digitalt morgenmøte.

Retningslinjer for næringsfondet.