Fv 2528, Baklivegen på Jørstadmoen er stengt ved Joker Fåberg, på grunn av trefelt og fare for flere trevelt.
Fv 2530, Øverbygdsvegen er stengt på ubestemt tid av samme grunn.
Fv 2524, Saksumdalsvegen er åpnet igjen etter rydding av tre som falt over vegen.

 

For mer informasjon, følg med på GD