Kurset går over to kvelder. Det legges vekt på at blivende foreldre skal bli kjent med hverandre og det settes av tid til spørsmål og samtale.

Tid:
tirsdag 24.11.15 kl. 18.00
onsdag 01.12.15 kl. 18.00

Sted:
Helsestasjonen, Segalstad Bru

Tema:
Kveld 1: Fødsel. Informasjon, råd og veiledning ved kommunejordmor Lina-Helen Dissen
Kveld 2: Damspill foreldre/barn. Ammin. Foreldrerollen ved sykepleier Trygve Damman og helsesøster Marit Dalane/Bente Irende Helbæk
 

Påmelding: tlf.: 954 27 971 eller tlf.: 918 44 906 innen fredag 20.11.15