Det er stort press på hallene, så oppgi leieformål, aldersgruppe, ønsket dag og klokkeslett når du søker om halltid. Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt, men i samråd med idrettsrådet forsøkes de innfridd så langt det er mulig.

Søknad sendes til:
Gausdal videregående skole, Postboks 33, 2649 Østre Gausdal.
E-post: gausdal.vgs@oppland.org
Spørsmål kan rettes til 61 22 42 00.