Matjorda er av Fylkesmannen bestemt brukt i jorbrukssammenheng og skal ikke benyttes til opparbeidelse av plen og  grøntarealer.
Det vil  bli forlangt dokumentasjon på hvor og hvordan jorda er brukt, for eksempel i form av bilder. Jorda er lagret ved Segalstad Bru.

Pris eks. mva.  kr. 65,-/m³.  Opplasting og transport kommer i tillegg.

Kontaktperson: Petter Leine  tlf.: 952 77 693