I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev, og planvedtaket er kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18 august 2023.

Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.