Deltakerne får tittelen helserekrutter. Under utdanningen veksler de mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningen består både av teori og praksis. Andelen som fullfører utdanningen med godt resultat er svært høy. 
For å gå opp til fagprøven må felles- fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag på videre- gående nivå være bestått. Mangler du noen av disse vil du få hjelp til å finne din vei til å bestå fagene. 

 

Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Infomøte 9. mars, kl. 13.00-15.00 Storgata 51, Lillehammer rådhus. 

Les mer på deres nettside