Det var 34 personer som tok turen for å høre om temaene som ble tatt opp på møtet. 

Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR Innlandet holdt et innlegg om å utnytte møkka. Han minnet forsamlingen om verdien av husdyrgjødsel og hvordan denne kunne utnyttes best mulig. Hvordan optimalt og praktisk husdyrgjødsla kunne brukes for å spare på innkjøpt kunstgjødsel.

Tone M. Gislerud og Stig Rune Herbrandsen fra Mattilsynet snakket om plantevernmiddelforskriften, og hva den inneholdt. I presentasjonen som finnes på høyre side er det mange nyttige linker til Mattilsynets nettsider. Dersom det ønskes mal for plantevernjournaler, så  har NLR det, og det anbefales å ta kontakt med landbruksrådgivningen. Plantevernjournaler kan utformes på mange måter, det viktigste er innholdet. Ellers er det viktig at det sjekkes at man har siste versjon av etiketter.

Landbrukskontoret informerte om regelverk for husdyrgjødsel og regelverk for inngrep i kulturlandskapet og vegetasjonssoner for å få produksjonstilskudd, og hva som kan skje om man ikke følger regelverket. Oppfordringen er spør først – grav etterpå.

Presentasjonene finner du på høyre side