Mer ansvar selv

Nedjustert TISK betyr også at mer ansvar flyttes fra smittesporing til den enkelte person. Kommunens smittesporingsteam vil i hovedsak følge opp eventuelle husstandsmedlemmer til den smittede og tilsvarende nære personer. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av den smittede selv.

Det anbefales ellers å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for fullvaksinerte og de som har vært smittet av koronaviruset.