Barne- ungdoms og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning til inkludering av barn og unge 2024. Ordningen skal blant annet bedre mulighetene for at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For ytterligere informasjon og søknad, se Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Søknadsfrist 3. november 2023.

Gausdal kommunes kontaktperson:
Edel Klaape-Aasdal
Edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no
Tlf. 922 27 970