Konferansen ble arrangert av Bufdir i samarbeid med Vefsn kommune og deres ungdomsråd og hadde en bred variasjon av aktiviteter som tok sikte på å fremme ungdomsmedvirkning.
 

Velkomst og aktiviteter
Konferansen startet på søndag kveld med en varm velkomst og diverse aktiviteter som ga deltagerne en sjanse til å bli kjent med hverandre.
Mandagen var pakket med aktiviteter som inkluderte politisk debatt, kulturelle innslag fra Kulturskolen, og en rekke seminarer. På kvelden var det byfest og konsert, og seminaret som fikk mest oppmerksomhet var «Skap ungdomsinitiativ, styring og aktivitet – bli med».

IMG_20230830_012545_HDR.jpg

Fra venstre, Tine Holmen (Øyer), Vemund Skansen (Gausdal), Christine Uthberg (Gausdal) og Petter Aaen Opdal (Øyer)

Viktige temaer og diskusjoner
Tirsdagen fulgte opp med ytterligere seminarer, der deltakerne fikk ta del i diskusjoner rundt temaene «Sosiale medier og medvirkning» og «Hvordan styrke ungdoms ytringsfrihet i møte med hatprat». Dette ga ungdommene en dypere forståelse av de viktige sakene som påvirker dem.


1000003042.jpg

Fra venstre Christine Uthberg og Vemund Skansen

Deltakere fra Gausdal
Fra Gausdal deltok Vemund Skansen og Christine Uthberg, begge aktive medlemmer av Ungdomsrådet. Fra Øyer kommune var det Tine Holmen og Petter Aaen Opdal som representerte.

Ungdom er nåtid
Som det ble sagt under konferansen: "Ungdom er ikke bare fremtiden, men ungdom er også nåtid. De må få medvirkningskraft, de må inkluderes og de må lyttes til." Gjennom konferansen ble det klart at ungdom må taes på alvor, og at deres synspunkter bør bli tillagt vekt. Det ble også understreket at kommunene har en kritisk rolle i å legge til rette for at ungdom kan påvirke sin egen hverdag og fremtid.