Hvem kan søke? 

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. 

Hva kan erstattes? 

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på 

  • veier og broer 

  • jordbruks- og skogsareal 

  • kaier/moloer av stein/betong 

  • skog - forårsaket av flom og skred 

  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring 

Hvordan søker jeg på naturskadeordningen? 

Det er landbruksdirektoratet som behandler søknadene og på deres hjemmeside finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema: Naturskadeordningen - Landbruksdirektoratet Her finner du også informasjon om hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Dersom du har bilder av hvordan skadestedet så ut før skaden inntraff kan dette erfaringsmessig være god dokumentasjon. 

Kommunene er invitert til informasjonsmøte om naturskadeordning

Statsforvalteren vil invitere kommunene til digitalt informasjonsmøte om naturskadeordningen torsdag 17. august.  I møtet vil Landbruksdirektoratet informere om erstatningsordningen og svare på spørsmål. Faglaga i landbruket er invitert til et informasjonsmøte med Landbruksdirektoratet om naturskadeordningen på onsdag 16. august. 

Trenger du hjelp til å søke? 

Det er landbruksdirektoratet som forvalter ordningen og kan svare på spørsmål:  

Hvis du har en skade som ikke dekkes av naturskadeordningen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.