Gausdal kommune ber organisasjoner, lag og foreninger komme med innspill til høringsuttalelsen for navn som ligger helt eller delvis i Gausdal kommune.

 

-Planutvalget foreslår å endre/rette navnet Bødalen til Bødal.

 

Eventuelle uttalelser sendes til

Gausdal kommune

Vestringsvegen 8

2651 Østre Gausdal

 

Høringsfrist er 1. februar 2022.