Orientering om dette legges fram for kommunestyret i form av et notat torsdag 26.03. Hele notatet kan leses her.