Dr. Renard vil fortsatt være i 50% som kommunelege med kontorlokaler i Forset fram til nytt legesenter åpner i begynnelsen av september. En del av hennes pasienter vil få tilbud om ny fastlege.