Dette innebærer at selve alarmboksen må byttes ut i løpet av høsten. De nye alarmene vil ha noe større rekkevidde og bedre høyttaler som gjør det lettere å føre en samtale gjennom trygghetsalarmen.

Endelig dato for bytte er ikke fastsatt da kommunene ennå ikke har mottatt de nye alarmene fra leverandøren. Vaktmester eller en representant for hjemmetjenesten vil komme hjem til brukerne og bytte alarmen og samtidig teste at alt fungerer som det skal.