Musdalslien er utdannet samfunnsviter og har en mastergrad i offentlig forvaltning. Hun er ansatt som seniorrådgiver i enhet for kommunal og regional samordning hos Fylkesmannen i Innlandet. Hun har også jobbet flere år som journalist i GD og Klassekampen. 

Musdalslien har fire år bak seg i kommunestyre og formannskap i Gausdal. Hun har tidligere vært ansatt på fylkeskontoret til Sp i Oppland. 

Vi gratulerer og ønsker lykke til!