NAV-kontoret vil fortsatt ha oppsatte timeavtaler med brukerne i tiden mellom 08:00-15:30. Disse samtalene vil i hovedsak bli holdt i brukers hjemkommune dersom ikke annet er avtalt.
 
 
Nav.no åpent hele døgnet

Nav.no og alle selvbetjeningsløsningene er åpent hele døgnet. Alle kan enkelt og sikkert logge seg inn på DittNAV, hvor alle personlige opplysninger om egen sak, utbetalingsdatoer og annen viktig informasjon ligger tilgjengelig. Våre digitale tjenester er også tilpasset mobil og nettbrett.