Publikumsmottak er i Elvegata 19 på Lillehammer:
mand til torsd kl. 12.00 – 15.00
fred kl 10.00 – 12.00 (f.o.m. 01.07.17)

Planlagte samtaler kl 08.00-15.00
Lillehammer: Alle ukedager
Gausdal: mand, torsd, fred
Henvendelser kan også gjøres via www.nav.no eller på tlf 55 55 33 33