Boligtomtene ligger ved Veisten gård i Forset og er byggeklare. Eiendomsmegler1 vil forestå salget og prospektet vil være klart rett etter ferien. Feltet inneholder 12 eneboligtomter. Feltet ligger i nærheten av allerede etablert småhusbebyggelse.

Nærmiljø 2.jpg

Trivelig nærmiljø

Gangavstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole

Boligfeltet ligger i gangavstand til Forset barnehage, Forset barneskole og Gausdal ungdomsskole. Det er opparbeidet gang- og sykkelbane slike at ungene kan ferdes trygt til skolen. Området har også lysløype i nærheten og rike muligheter for friluftsliv.

Utlegging for salg

Eiendomsmegler 1 vil forestå visning og salg av boligtomtene. Prospektet vil være klart rett etter ferien og tomtene blir annonsert med søknadsfrist. Hvis flere er interessert i samme tomt vil det bli loddtrekning.

 

Eiendomsmegler1_logo.jpg
Besøksadresse:
Storgata 54

Tlf.: 61 27 97 10
Postadresse:
Postboks 212
2609 Lillehammer