Er pasient med behov for innleggelse.

  1. Er pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  2. Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 
  3. Person over 65 år som har alvorlig underliggende sykdom.
  4. Person som er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med en person som har bekreftet covid-19.
  5. Ansatt, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  6. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.
     

Prioritering

Dersom du tilhører kategori 1, 2 eller 3 skal du testes så snart som mulig etter at symptomene har oppstått.
Er du i kategori 6 eller 7 bør se det an hjemme i to døgn før du blir testet. 
Dersom testresultatet ditt er negativt og du fortsatt mistenker at du kan være smittet, skal lege vurdere om du bør testes på nytt.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. 
 

Timebestilling og oppmøte

Er du i en disse gruppene, skal du ringe fastlegen din eller eventuelt legevakten.  Fastlegene vurderer behovet og bestiller time til de som skal testes. Testen utføres mens du sitter i bilen.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine nettsider.