Til sammen er 15 personer nå smittet av korona blant dem som har bodd på campingplassen i perioden 26.mars - 5.april 2021.  Disse er hjemmehørende i ulike kommuner på Østlandet, noen av dem også i vår region. Det er i dag blitt sendt ut anbefaling om at alle som har bodd på campingplassen tester seg og unngår sosial kontakt fram til testresultatet er klart. Dette gjelder uansett om man har symptomer eller ikke. Kommunen har dialog med Folkehelseinstituttet om utbruddet og om tiltak. Kommunen har et godt samarbeid med Skei Caravan om håndteringen av utbruddet.

I tillegg har en person fått påvist korona i dag og dette er ikke knyttet til utbruddet ved Skei caravan. Vedkommende er hjemmehørende i en annen kommune, men oppholder seg i Gausdal. Vedkommende satt allerede i karantene og det er ikke behov for ytterligere tiltak.

Anders Brabrand, kommuneoverlege