Kommunestyret skal i sitt møte 12. desember behandle kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2020-2023 samt årsbudsjettet for 2020. Fram til den tid er det mulig å komme med synspunkt og innspill vedrørende saken til kommunestyret.

Innkomne innspill vil bli forelagt kommunestyret til orientering. Det er da opp til kommunestyret selv å avgjøre hvordan de vil forholde seg til de innkomne innspillene. Det aktuelle dokumentet ligger tilgjengelig på kommunens nettside, og ett eksemplar er også lagt ut på kommunens servicetorg (åpningstid 9-15 mandag-fredag).

Formannskapets forslag til kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 samt årsbudsjett for 2020 finner du som en digital versjon her . Formannskapets innstilling ligger sin egen fane i den digitale versjonen. Du kan også laste ned strategiplanen som et pdf-dokument her

Dokumentene til formannskapets møte (møtet ble flyttet og dokumentene ligger derfor med feil dato)

Protokoll fra formannskapets møte 27.11.2019