Det er totalt 4 søkere, 1 kvinne og 3 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Ayub Nazmudin Lodhi

37

Oslo

 Lege/intermediær

Bjørn Berge Hansen

56

Lillehammer

Rådgivende overlege NAV

Ingvill Teigen

38

Lillehammer

Lege i spesialisering

Stein Ødegården

51

Hunndalen

Fastlege