Søknadsfristen  gikk ut 22.04.2022.

Det er 15 søkere, 6 kvinner og 9 menn.  2 av søkerne er unntatt offentlighet, og er vurdert etter vilkårene som gjelder for å unnta navn fra den offentlige søkerlisten.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Christen Ness

55

Lillehammer

Seniorrådgiver

Unntatt offentlighet § 25

***

***

***

Dag Hjerpseth

51

Langhus

Avdelingsleder

Even Fossum Svendsen

57

Trondheim

Interimleder

Ingebjørg Vamråk

50

Bjordal

Arbeidssøker

Unntatt offentlighet § 25

***

***

***

Jørgen Lundsveen

50

Leinesfjord

Kommunalleder

Kristine Haugland

53

Øyer

HR – rådgiver

Laila Owren

44

Vingrom

Rektor

Marianne Grimstad Hansen

48

Sørumsand

Stabssjef

Monica Rundhaug  

34

Aust-Torpa

Kommunalsjef HR

Odd-Arne Thorbjørnsen

60

Notodden

Rektor

Ole-Anders Stensen

39

Oslo

Seniorrådgiver

Rolf Anders Ensrud 

37

Vingrom

Avdelingsleder

Stig Morten Fakstad

46

Bardufoss

Bataljonssjef