Planarbeidet blir gjennomført i samsvar med gjeldende områdereguleringsplan, hvor det er krav om detaljregulering.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om planarbeidet, se vedlegg. evt. kontakt Harald Snippen, 932 43 076, harald.snippen@structor.no

Innspill til planarbeidet sendes til harald.snippen@structor.no innen 16 September 2022.