Avtala mellom kommunen og Skeikampen Pluss betyr at kommunen gir et tilskudd til arbeidet på kr. 925.000 + mva pr. år. Beløpet skal brukes til drift og investeringer i felles infrastruktur i Skeikampen-området. Investeringene går til utbedring av løypenettet, planering av skiløyper og sykkelstier, skilting og oppmerking, bygging av planfri kryssing av skiløyper m.m. Nytt i denne avtala er at Skeikampen Pluss kan brukes av midlene til investeringer i det nye Skeikampen Skiarena, som selskapet er en av stifterne av. Halvparten av midlene brukes til drift, og den desidert største kostnaden her er oppkjøring av skiløyper.

Avtala med Gausdal Næringsforum innebærer et årlig tilskudd på kr. 50.000, og brukes bl.a. til gjennomføring av Gausdalsdagen og Gausdalsmessa, som næringsforumet har ansvaret for. Kommunen ser stor betydning i at næringslivet har et felles organ til å samordne arbeidet og være et felles talerør for næringslivet.

Partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA (DOC) (PDF)
Partnerskapsavtale med Gausdal Næringsforum (DOC) (PDF)