Dette kan medføre at tjenestetilbudet vil kunne bli redusert i tidsrommet streiken pågår.  All busstransport som berører skoleskyss vil bli stengt fra kl. 14.00. Det medfører at alle skolebarn som er avhengig av buss må hentes på skolen. De berørte foreldre/foresatte er kontaktet av den enkelte skole. Utover dette er det, så langt vi har oversikt, ingen tjenestetilbud som må opphøre. Vi tar imidlertid forbehold om eventuelle ringvirkninger av streiken.

Opplandstrafikk informerer på sine nettsider om at i hovedsak all busstrafikk til og fra Gausdal vil bli berørt av streiken. Les mer.