Hvert år deles det i Gausdal ut stipend til unge utøvere som utmerker seg i idrett, sang, musikk eller på andre områder. Årets stipend ble delt ut i forbindelse med kveldens kommunestyremøte. Denne gangen var det fem unge idrettsutøvere som fikk tildelt pengegaver, kr. 3000,- for nasjonale prestasjoner og 5000,- for internasjonale prestasjoner. Disse fem er:

Marte Nordlunde (langrenn)
Emma Smikop-Brumoen (bob)
Mattis Stenshagen (langrenn)
Thea Øihaugen (kombinert)
Emil Ottesen (kombinert)

Ordfører Anette Musdalslien sto for overrekkelsen.

- Vi lar oss så klart imponere over det dere oppnår på hver deres arenaer, men det som imponerer kanskje like mye er den viljestyrken og motivasjonen dere har, som får dere til å legge ned den enorme innsatsen som skal til, for å komme dit dere har kommet. Dere er veldig flotte ambassadører for bygda vår, dere er rollemodeller for mange og vi er utrolig stolte av dere, sa hun.

Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til med videre satsing.

 

Foto: Flere av utøverne er på treningssamling eller studerer andre steder i landet men Emma Smikop-Brumoen og Marte Nordlunde hadde anledning til å stille på markeringen i kommunestyret.