Arbeidet med intensjonsplanen vil bli fullført, men prosessen forøvrig avsluttes. Dermed blir det heller ikke noe av den planlagte folkeavstemminga den 10. januar 2016. Ordførerne i de fire kommunene er ellers fornøyde med en god og konstruktiv prosess, basert på åpenhet og gjensidig tillit.