«Fastlegene har vært flinke til å motivere og fremheve viktigheten av å ta influensavaksine årlig. Dette noe som vi ser gode resultater av nå. Vi ønsker at gruppen 65+ får inn en fast rutine på å ta influensavaksine hver høst.» sier Gunn Synnøve Syversen, daglig leder ved Gausdal legesenter. Hun ønsker også å takke alle frivillige som har stilt opp som mannskap under vaksineringene gjennom hele høsten og vinteren, samt alle ansatte på helsestasjon, med Signe Bjørnson i spissen, som organiserer logistikken sammen med rådgiver Gudbrand Aanstad fra Gausdal kommune og øvrige personell på legesenteret.

Har du ikke tatt influensavaksinen ennå? Det er ikke for sent!  Kom på drop-in onsdag 18. januar mellom 13:30-15:00.

Les mer om vaksinering her