Forset skole er en 1-7 skole med ca 100 elever og 20 medarbeidere, lokalisert i Vestre Gausdal og i reiseavstand fra Lillehammer og Øyer. Skolens øverste ledelse består av rektor og inspektør. 

Oppdraget ditt vil være å:

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes trivsel, mestring og læring.
 • Invitere til og legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen.
 • Utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom kollektiv refleksjon og læring i kollegiet.
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som gir best mulig kvalitet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, samt til utvikling av Gausdal kommune gjennom aktiv deltakelse i sektorledergruppa, rådmannens ledermøter og ulike nettverk.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning og pedagogisk kompetanse.
 • Det er en fordel om du har ledererfaring og kan vise til oppnådde resultater.
 • Du har en kunnskapsbasert tilnærming til læring og skoleutvikling og evner å lede en organisasjon i stadig utvikling.
 • Du har god kompetanse innen økonomioppfølging og saksbehandling, alternativt evne og vilje til å utvikle slik kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig.

Som rektor:

 • Har du et positivt menneske- og elevsyn, og dette kommer tydelig til uttrykk.
 • Er du en tydelig og synlig leder som bygger positive relasjoner, veileder dine medarbeidere og oppleves som åpen og inkluderende.
 • Samhandler du med foresatte og skolens formelle organer på en måte som skaper trygghet og fremmer godt samarbeid og ønsket utvikling.
 • Er du ambisiøs, målrettet og handlekraftig på skolens vegne.
 • Legger du analyser av skolens praksis og resultater til grunn for skolens utviklingsarbeid.

Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederjobb
 • Deltakelse i et ledernettverk med fokus på kollektiv læring, ledelse og utvikling
 • Støtte og veiledning når du trenger det
 • Lederopplæring for nye ledere
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknad:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til  enhetsleder for barnehage og skole Ingrid Bøe, tlf. 97186602.

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For elektronisk søknadsskjema klikk her.

Søknadsfrist: 12. juni 2020