Formålet med retningslinjene er å fastsette smittevernfaglige retningslinjer for å hindre eller begrense spredning av Covid-19 i befolkningen, og for å tilrettelegge for trygg og likeartet gjenåpning av serveringssteder i Gausdal.

Det er covid-19-forskriften som regulerer dette:  
§ 15.Krav til virksomheter hvor det serveres mat Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Servering av mat skal ikke skje som buffet
 
Det er nå tre enkle regler for alle: Reine hender, hold avstand og at sjuke folk holder seg hjemme. Ansvaret for dette ligger på virksomheten etter forskriften. Det innebærer at virksomheten sørger for at alle som kommer vasker eller spriter henda når de kommer (på veg inn) og at de ansatte faktisk er tøffe nok til å be gjester/kunder forlate stedet hvis de ikke respekterer smittevernrådene (hvis de ikke vasker hender ved ankomst, ikke respekterer avstandsregler eller har symptomer på luftveisinfeksjon).  

 • Lokaler/uteservering må tilpasses slik at det er enkelt for kundene å holde 2 meters avstand. For husstander er det ikke krav om avstand mellom personene innad i husstanden.
 • Servering og bestilling bør skje ved bordene, slik at det ikke oppstår køer rundt bardisken. Der servering og bestilling skjer fra disk, bør det legges til rette for et køsystem med tilstrekkelig avstand mellom kundene. Dette kan gjøres ved markeringstape på gulvet.
 • Mat skal ikke stå framme slik at kundene kan berøre maten. Også tilbehør som blant annet bestikk, krydder, kaffe og sukker bør stå bak disk. Personale bør ikke behandle mat uten å ha vasket hendene.
 • Vask av kontaktflater (bord, stoler, toaletter, betalingsterminal, etc.) anbefales at skjer hyppig. Det anbefales at disse vaskes mellom hver kunde.
 • Tilrettelegg for at kundene kan betale kontaktløst (kort eller Vipps). Det kan også oppfordres til «tæpping» av kort uten å slå kode.
 • God tilrettelegging for håndhygiene hos kundene. Dette kan gjøres ved å henge opp informasjonsskilt om håndhygiene, oppfordre kunder til å vaske hendene og ved å henge opp antibac-dispensere.
 • Virksomheten bør oppdatere sine internkontrollrutiner til også å omfatte spesifikke utfordringer og tiltak knyttet til korona og smittevern.
 • Grupper over 5 personer bør unngås. Dette gjelder ikke husstander.
 • Plakater fra Helsedirektoratet med informasjon om hygiene- og avstandstiltak bør være synlig. Dette bidrar til å gi tilstrekkelig informasjon til ansatte og kunder.
 • Ansatte og gjester med symptomer på luftveissykdom skal holde seg hjemme. Ledelsen har ansvar for at dette følges opp av de ansatte.
 • Serveringssteder det det skjenkes alkohol bør ikke være lenger oppe enn til kl. 22.00.
 • I henhold til covid-19-forskriften kan ikke serveringssteder uten matservering holde åpent.

Retningslinjene er ikke vedtatt i forskrift, det vil si at de er anbefalinger. Kommunen har tiltro til at næringen selv gjør gode tiltak for å sikre trygg og rettferdig åpning av serveringssteder, og mener at om alle følger disse anbefalingene vil smittevern være ivaretatt på en tilstrekkelig.

Kommunen vurderer, i dialog med næringen, fortløpende endringer i retnignslinjene. Enten fordi situasjonen tilsier det, eller fordi det kommer nye statlige forskrifter eller anbefalinger.

Retningslinjene er regulert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 15