Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:

  • Hab./rehab (Eldbjørg Jordhøy) leder for arbeidsgruppen
  • Pleie og omsorg v/Tildelingskontoret (Hilde Waaler)
  • NAV (Maj Wennberg)
  • Familie og inkludering v/flyktningetjenesten (Tone B. Madssveen)
  • Teknisk enhet v/avd. for eiendomsforvaltning (Odd Magnar Johansen)
  • Prosjektleder bosetting Sølvi Bergset - sekretær for arbeidsgruppe

 

De nye retningslinjene er nå ferdige og trer i kraft fra 1.november 2017.

Retningslinjer for tildeling av kommunale omsorgsboliger.

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleiboliger.